Indragna tillstånd ger inga nya krogjobb

Få verksamheter är så hårt reglerade som restauranger som erbjuder alkoholförsäljning. Att ha en restaurang innebär förutom hårt arbete ofta små vinstmarginaler och att man inte har produkter som går att lagerhålla. Serverar man alkohol måste man ha alkoholtillstånd och har man en dessutom en nattklubb måste man också ha ett tillstånd för dans.

Många regler är naturligtvis bra. Vi har på grund av detta en hög matsäkerhet i Sverige och oftast ett välorganiserat nattliv. Vissa regler och påföljder är dock kanske lite väl tilltagna. Jag syftar då i synnerhet på alkohollagens regler beträffande alkoholservering. I denna regleras ordningsfrågor och 18-årsgräns för alkoholköp samt påföljder för den restaurangägare som bryter mot lagen.

Det är bra att vi i Sverige ställer krav på dem som säljer alkohol. Tyvärr kan dock minsta förseelse leda till indraget serveringstillstånd.

I praktiken skulle det kunna innebära att en minderårigs vistelse ­ i lokalen kan leda till att restaurangen/nattklubben måste stänga.

I regel har restauranger en bra översyn över vilka som vistas i lokalen då entrévärdar och ordningsvakter ständigt kontrollerar gästernas id-handlingar. Utöver det har också serveringspersonal en plikt att kontrollera gästernas ålder innan de säljer alkohol. Men det är naturligtvis inte en garanti för att minderåriga inte vistas i lokalen, eller att de har äldre vänner som köper alkoholhaltiga drycker till dem.

För en restaurang/nattklubb där minderåriga påträffas av polis, kan alltså denna incident innebära slutet för restaurangen samt att många jobb går förlorade. Det är inte rimligt. Därmed inte sagt att en sådan händelse inte ska slippa igenom ostraffat. Men i stället för indraget tillstånd skulle dryga böter kunna utföras.

Böterna skulle kunna vara av ett sådant slag att det blir en kraftfull och kännbar påföljd för restaurangen men utan att hota restaurangens verksamhet i övrigt.

Edip Noyan (M), riksdagledamot för Botkyrka

Böter skulle kunna utfärdas i stället för indraget tillstånd menar skribenten.