ANNONS

Inför arbetsplikt!

ANNONS

Sverige har avskaffat obligatorisk värnplikt. Lidingö kommun inskränker hela tiden på äldre-och handikappservicen.

Mitt förslag är att ungdomar för att få ut slutbetyg bör göra ungdomsarbetsplikt några månader.

Då får ungdomarna en chans att lära känna äldres och handikappades svårigheter.

Något dom kommer att ha nytta av hela livet.

Pensionär beroende av medmänniskornas hjälp

ANNONS