Inför en koldioxidskatt

I varenda tidning jag läser görs reklam för resor, oftast flygresor till varmare länder, långt bort. ”Koppla av efter all stress” etcetera. Och så tillägget ”Flygpriserna är extra förmånliga just nu”.

En flygresa till Thailand tur och retur ger samma koldioxidutsläpp som vi gör av med för resor med bil på fossila bränslen under sådär ett år. Bägge fallen av resor är förstås förkastliga. Slutsats: Vi måste skärpa oss!

Ett förslag om hur vi ska komma tillrätta med utsläppen från förbränningen av koldioxid är att införa en stadigt stigande koldioxidskatt utan att höja skattetrycket. En skatteväxling helt enkelt där hela koldioxidskatten delas ut till allmänheten på vars och ens skattekonto.

Den modellen arbetar man med i USA och den har i stora delar genomförts i British Columbia i Kanada. Närmare uppgifter om förslaget finns på Klimatsvaret – CCL Sveriges hemsida.

Mari Ann Regen

Klimatsvaret CCL Sverige