Inför gräns för unga förare

Svar på insändaren ”inför gräns för äldre bilförare” den 24 februari.

Signaturen Katten föreslog en 70-årsgräns för körkort. Vore det då inte lika bra att slå till på en säg 27-årsgräns?

De flesta som experimenterar med droger befinner sig i åldrarna mellan tonår och 25. THC vilken är en verksam substans i cannabis sitter kvar i hjärnans fettvävnader upp till sex år.

Sedan har vi personer med olika former av funktionshinder och sjukdomar. Ska diabetssjuka inte få köra bil? Personer med Aspergers? Människor med pacemaker eller övervikt?

Vi kanske ska införa en gräns på körkort vilken innebär att ingen får köra bil? Visserligen försämras syn, hörsel och reaktionsförmåga med stigande ålder men det är högst individuellt. Och de flesta trafikolyckorna är ungdomar med nytagna körkort inblandade i.

Folkmars