Inför gratis wifi på gator och torg

Snabb och stabil uppkoppling borde vara självklart, anser skribenten.foto: Mostphotos.com
Snabb och stabil uppkoppling borde vara självklart, anser skribenten.foto: Mostphotos.com

Att kunskap är makt är inte något nytt, men i dag handlar vår kunskap alltmer om tillgång till nätet. Jag tänker inte i första hand på Facebook eller Instagram. I vår vardag använder vi internet allt oftare. Det kan vara att för att söka arbete, beställa böcker på biblioteket eller läsa en intressant artikel. Kort sagt är möjligheten till uppkoppling mer än ett nöje, det är nyckeln till delaktighet i samhället. För en stad som gör anspråk på att vara en världsstad torde en snabb och stabil uppkoppling vara en självklarhet.

Låt stadens torg och parker få kostnadsfri wifi. Börja i ytterstaden, varför inte i Liljeholmen, Skärholmen och Fruängen? Med en ambitiös it-politik stärker Stockholm sin konkurrenskraft och sitt varumärke.

Pär Hommerberg (FP)

landstingskandidat