Inför nattpendel för en tillgängligare stad

Nattrafiken måste bli bättre i hela länet. Stockholm växer snabbt som region och för att klara tillväxten måste också hela länet vara attraktivt att bo och leva i.

För att det ska förverkligas måste det vara enkelt att resa mellan länets olika delar, både dagtid och på kvällarna. Trafiken är i dag anpassad för stockholmare i medelåldern boendes i Stockholms innerstad. Vi unga har andra krav, förväntningar och behov av kollektivtrafiken än dagens moderatledda styre.

Det är dags att göra en rejäl översyn av hela Storstockholms lokaltrafik, där alla invånares förväntningar och vardag tas på allvar. Där Stockholm är en stad för alla.

Vi vill därför se en satsning på att pendeltågen ska gå hela natten under helger. Vi vill även se en utredning om hur nattpendel kan bli en möjlighet även på vardagar. Dygnetrunttrafik infördes redan 2008 för tunnelbanan fredag-lördag och blev snabbt populärt.

Det handlar om tillgänglighet och att ge alla länets invånare rätten att ta sig hem och till jobbet också på obekväma tider. En kollektivtrafik som fungerar också sena nätter och tidiga morgnar är nödvändigt i en modern stad som gör anspråk på att vara hela Skandinaviens huvudstad. Pendeltåget är ett snabbare och tryggare transportmedel än de nattbussar som många av länets invånare hänvisas till idag.

Pendeltågen är utrustade med kameraövervakning och ger bättre möjligheter att ha med sig väktare på pendeltågen. Lägg därtill att dagens nattbussfärder ofta är mer än dubbelt så långa som pendeltågsresorna. Vi menar att såväl nyttjandet som de samhällsekonomiska vinsterna av nattpendel kommer vara ekonomiskt försvarbart. Pendeltåg på nätter är ett sätt att säkra en mer levande och tillgänglig stad för oss alla.

Stockholms läns SSU-distrikt kräver att landstinget under nästa mandatperiod garanterar pendeltåg dygnet runt på helger.

Alexandra Völker, ordförande Stockholms läns SSU-distrikt, Maria Lindholm, Joakim Spångberg, Amira El-Bidawi, Adriana Haximustafa, Victor Harju, ­S-kandidater till landstinget

Trafiken i dag är inte anpassad för de unga, anser skribenterna.

Det handlar om tillgänglighet och att ge alla länets invånare rätten att ta sig hem och till jobbet också på obekväma tider.