Inför rättvisare tv-avgift

I Sverige har vi enligt lag en skyldighet att betala tv-licens när vi äger en tv- eller radioapparat. Tv-avgiften är till för att säkerställa att Sveriges public service bolag ska kunna sända opartiska program. Det tycker vi är viktigt! I dag räknas även datorer, läsplattor och smartphones som tv-mottagare. Det tycker vi däremot är fel!

I ett it-samhälle som vårt, då de flesta behöver internet, för att kunna betala räkningar, sjukanmäla barn och boka biljetter med mera, så betyder det inte per automatik att man vill ta del av SVT:s utbud på nätet, eller hur? Men det är ett av argumenten bakom de nya reglerna.

Efter att SVT nu börjat sända hela sitt programutbud på nätet tvingas folk att betala samma summa utan hänsyn till ekonomiska förhållanden.

Därför anser vi att systemet är i behov av förändring. Vi anser i stället att avgiften bör tas ut via skatten. Då kommer var och en av oss betala efter förmåga vilket i vår mening är mer rättvist.

Gruppen Reformera Tv-avgiften