Inför sommarjobbscheck

Egenmakt att forma sin framtid är något som alla människor ska ha. Nackaborna är företagsamma och ambitiösa, och vi socialdemokrater har höga ambitioner för kommunens framtid. Sommarjobb är viktigt för ungas självkänsla, för den första kontakten med arbetsmarknaden och för framtida karriär. Det är cirka 1 000 ungdomar som årligen söker sommarjobb hos kommunen. Två av tre får nobben i dag.

För oss socialdemokrater är jobb och tillväxt den viktigaste faktorn för att bygga ett välfärdssamhälle. Genom att våra unga får möjlighet till sommarjobb får de redan tidigt erfarenhet och chans att börja bygga sitt CV. Sommarjobbsgaranti är en idé som lanseras i flera kommuner, däribland S-styrda Sigtuna. Vi går steget längre och vill införa en ”sommarjobbscheck”. Varje ungdom ska göra sitt yttersta och jobba med det som skapar intresse och ger utveckling. Därför vill vi bjuda in näringslivet och de lokala företagen till en satsning där vi samfinansierar och erbjuder sommarjobb för våra ungdomar.

Sommarjobbschecken ska ge alla ungdomar – som söker – sommarjobb i kommunens regi eller inom näringslivet via samarbetspartners till kommunen. På så sätt ger vi de lokala företagen möjlighet att under sommaren anställa en ung Nackamedborgare. Att de unga tidigt knyter kontakt med det lokala näringslivet skapar ett bättre företagsklimat i kommunen. Nacka ska vara en progressiv kommun som rustar sina unga medborgare för en framtid på arbetsmarknaden.

Genom att satsa på de första kontakterna med arbetslivet visar vi att alla som kan jobba ska jobba. Vi får fler ungdomar som lyckas nu och i framtiden. Det blir ett bättre Nacka. För alla.

Khashayar Farmanbar (S)

Oppositionsråd Nacka

Ella Tegsten

Kassör SSU-Nacka