Inför systemet med anonyma prov i skolan

Det värsta vi vet är när lärare sätter betyg efter person, och det är vi nog inte ensamma om. Enligt våra erfarenheter sätts inte betygen helt efter kunskap, mycket handlar om vilken relation man har till läraren. Alltså anser vi att vissa lärare bedömer efter person. Vi tror att många lärare gör detta omedvetet. Detta är något som vi tycker att dagens lärare borde tänka mer på.

Ungdomarna är framtiden och borde inte utsättas för detta då många arbetar hårt för att få en bra utbildning, vilket spelar stor roll för framtiden. Får du sämre betyg än vad du förtjänar känns det som du har arbetat hårt helt i onödan.

Det leder till att du inte ser någon anledning att plugga nästa gång. Visst kan det vara så att du inte förtjänar högre betyg, eller att de så kallade ”favoriterna” är duktiga. På vår skola tycker vi att det är så pass tydligt att du inser att betygen inte är rättvisa.

Vi tror att dålig ekonomi kan vara en orsak till den orättvisa betygsättningen eftersom skolorna inte har råd att anställa bra och utbildade lärare.

Vi har hört att man vissa gymnasier använder sig av siffror i stället för att skriva namn på proven. På så sätt vet inte läraren vem som har skrivit provet och kan inte sätta betyg efter person, utan sätter betyg helt efter kunskap.

Detta system kan utvecklas och användas på andra uppgifter än prov, och även användas på högstadieskolor. Till exempel kan de klasser som använder sig av hemsidan itslearning.se skapa ett gemensamt konto där de kan lämna in uppsatser. På så sätt kan de fortfarande gå genom plagieringskontrollen. Proven kan någon annan lärare rätta för att ens egen lärare känner igen ens handstil trots att man inte skrivit sitt namn.

Man kan utveckla systemet på många sätt. Vi har själva upplevt orättvis betygsättning och vet hur det känns. I vår ålder är det vanligt med dålig självkänsla och orättvis betygsättning påverkar självkänslan negativt.

Lägg en tanke på din ungdom och ta upp detta på nästa föräldramöte. Vi måste göra något åt detta!