Inga besparingar på Idalagården

Svar på insändaren ”Rädda de äldres mötesplats” den 12 november:

Häromveckan skrev oppositionsrådet, Bengt Sylvan (FP) och gruppledaren för produktionsstyrelsen, Ewa Bergman (FP), felaktigt i en insändare att kommunen inte avsätter medel för Idalagården.

I budgeten för 2014 finns inget förslag från majoriteten om vare sig nedläggning eller besparingar för verksamheten på Idalagården. Vi är måna om att utveckla verksamheten.

Jag delar bilden av Idalagården som en viktig och stimulerande mötesplats för de äldre. Med varierande aktiviteter med allt från lunch, handarbete och kulturnära upplevelser bidrar verksamheten på Idalagården till att ge Danderyds äldre en meningsfull tillvaro.

Dessutom kompletterar verksamheten på Idalagården den övriga äldreomsorgen i kommunen vad gäller sociala aktiviteter och att skapa en aktiv vardag i de äldres liv.

Samtidigt ska verksamheten anpassas efter de äldres önskemål och behov. Majoriteten besöker Idalagården klockan 10–14. För att frigöra resurser till vidareutveckling av verksamheten har vi därför valt att anpassa öppettiderna efter besökarna och att se över hur lokalerna kan användas på bästa sätt.

I mitt ansvar ligger att se till att skattebetalarnas pengar används på rätt sätt.

Isabella Jernbeck (M)

ordförande i socialnämnden