Inga fördelar med en storkommun

I sociala medier och annorstädes framförs att en mindre kommun inte har de resurser som krävs för att kunna få till stånd de förändringar av infrastruktur som krävs i Tullinge. Att skrämma Tullingeborna genom att påstå att Tullinge som egen kommun inte skulle kunna påverka till exempel Trafikverket eller SL ter sig närmast löjligt när man tänker på det minst sagt klena resultat som storkommunen Botkyrka kan uppvisa. Hur har det gått med Hågelbyleden, ”Förbifart Tullinge”, ”Tullinge Centrum”, ”Ny uppgång till pendeltåget i Tullinge”? Inte så bra, kan man tycka. Kan det gå sämre? Nej, det är inte storleken som avgör utan viljan. I storkommunen Botkyrka är det spektakulära satsningar som gäller, något som också har stötts av den så kallade oppositionen. Familjepark och Skidtunnel är exempel på strandade projekt, och vi hoppas att Idéhuset i Tullinge snart kan hamna i samma papperskorg. Nej, att se till medborgarnas behov verkar inte vara på modet i storkommunen, bättre att synas i media och få frottera sig i offentligheten verkar det som.

Inger Bergman