Inga gratisluncher i kollektivtrafiken

Svar på insändaren ”Inför enhetstaxa för smidigare biljettköp” den 29 oktober:

En landstingpolitiker från Sollentuna, Stina Bergman Ericsson (S), menar i sin insändare att enhetstaxa borde införas inom SL och zongränserna tas bort, eftersom det då ”blir enklare”.

Men det finns inga fria luncher! SL har kostnader för att köra bussar, pendeltåg och tunnelbanor. Ju längre man kör desto högre är kostnaden. Om man som Socialdemokraterna vill ha enhetstaxa så innebär det att kortare resor ska bli dyrare för att betala för de längre resorna. Vi moderater avvisar därför enhetstaxa inom kollektivtrafiken.

Det finns ett glasklart kostnadssamband. Då är det viktigt att det finns ett kostnadsmedvetande. Sist Socialdemokraterna var i majoritet i landstinget prövade man enhetstaxa under 2005/06. Då tappade SL mycket stora biljettintäkter på grund av detta. SL behöver alla sina intäkter om det ska finnas pengar till att bygga ut kollektivtrafiken, som vi alla vill.

Lennart Kalderén (M)

ledamot i trafiknämnden