Inga Haningebibliotek ska ut på entreprenad

Den som springer en halvtimme varje dag blir en bättre löpare. Också den som läser en halvtimme varje dag blir en bättre läsare. Det har i studier visat sig att uppemot var fjärde ung pojke har en så svag läsförmåga att de har svårt att läsa och förstå krävande texter. Samtidigt stängs allt fler bibliotek ner runt om i landet.

Bibliotekens roll är i dagens globala kunskapsintensiva tjänsteekonomi, med mängder av information att förhålla sig till, minst lika viktiga som de var under förra seklets utveckling från jordbruksekonomi till industriell ekonomi.

De som inte lär sig att läsa och kritiskt granska texter kommer att få leva med ett handikapp som leder till kraftigt försvagad förmåga att hävda sig på arbetsmarknaden och ett utanförskap i de demokratiska processerna. För Folkpartiet kommer tillgången till bibliotek alltid att vara en prioriterad fråga.

Utbildningsresan ska inte behöva ta slut när våra unga lämnar skolan, varken efter skoldagens slut eller efter examen. I Nacka kommun har biblioteken lagts ut på entreprenad och detta diskuteras också i andra kommuner vilket jag anser vara en oroande utveckling.

Det är inte svårt att tänka sig att skrifter med låg utlåningsgrad kommer att rensas bort när ersättningen baseras på antalet utlånade böcker. Detta leder till en likriktning av utbudet och en i mina ögon försämrad kvalitet i den tjänst som biblioteken tillhandahåller medborgarna.

Biblioteket ska vara en plats där man ibland kan möta det oväntade så att nya tankar uppkommer. Utbudet på biblioteken ska präglas av allsidighet, kvalitet, aktualitet och urvalskriterierna ska stå fria från moraliska, religiösa eller politiska hänsyn.

Så länge som jag har förtroendet som ledamot i kultur- och fritidsnämnden kommer jag aldrig att stödja ett förslag om att lägga ut vår kommuns biblioteksverksamhet på entreprenad.

Tobias Hammarberg (FP)

Ledamot kultur- och

fritidsnämnden Haninge