Inga lokaler är lediga

Svar på insändaren ”Folkpartiet sviker oss som bor i Hagalund” den 24 september:

Ludde Lindström skriver att det står stora fina lokaler lediga i Hagalund. Lokaler som ägs av Bostadsstiftelsen Signalisten.

Tyvärr är det så att det inte finns några lediga lokaler i Hagalund. Att det står lokaler tomma beror på att vattenskadorna efter branden i vintras måste få torka ut, innan vi kan börja återställningsjobbet. Därefter kommer samtliga lokaler att fyllas med nya och gamla hyresgäster.

Leif Bergmark

Ordförande i Signalisten