Ingen ambition alls att Tors torn ska smälta in

De nu föreslagna tornen vid ingången till Vasastan har helt lämnat alla ambitioner att smälta en i ett kulturellt känsligt och högtstående område – Röda bergen framför allt – bakom sig.

Rem Koolhas, som arkitekten bakom de nya tornen heter, arbetar gärna med konceptet ”Bigness” vilket innebär, helt i linje med den totalitära funktionalismens grundideologi, att den historiska omgivningens krav på respekt ignoreras eller som det rättframt heter i teoribildningen ”Fuck the context!” (SvD 14/7).

Det hela kan liknas vid ett UFO som först spränger bort ett helt kvarter i en stad för att sedan landa på den öppnade ytan.

Populasen ska sedan i andakt komma och beundra den märkliga tingesten som helt saknar referenspunkter i den omgivande av generationer av byggare och arkitekter skapade mänskliga miljön, där man i de flesta fall arbetat med just organisk utveckling och harmonierande proportioner.

Det verkar som att politikerna än en gång låtit sig bländas av ”internationella storheter” inom arkitektvärlden, vilka tyvärr ofta har den egenheten att de är kungar i sin egen självtillräcklighet och att lokal anpassning i form och design inte är något de nedlåter sig till.

I det konkreta fallet med Tors torn hade det ju varit enkelt att i kravspecifikationen för tornen sätta att de fullt ut skulle respektera den omgivande miljön och att fasadelement och utformning som anspelade på tiden före funktionalismen inte var förbjudna.

Att hela arkitekturhistorien före 1920 är ”pastich” och måste förkastas är absurt, men likväl är det en av funktionalismens hörnstenar. Den här typen av inskränkande formtotalitärt beteende är inget politiker ska premiera.

Öppna istället upp för en humanistisk och av förbud och tabun frigjord arkitektur!

Det är väl ändå de brukande och boende människorna ni ytterst arbetar för, inte sant svenska politiker? Att göda en formtotalitär elit har hur som helst aldrig legat i Ert mandat.

Leif V Erixell

Det första projektet med Tors torn lades ner, men i somaras presenterade Sten Nordin (M) tornen som ska byggas istället.arkivbild

Det är väl ändå de brukande och boende människorna ni ytterst arbetar för.