Ingen mjäkig förälder bakom adhd

Svar till signaturen ”31-årig pedagog som har fått nog” i Mitt i den 18 juni 2013. Du menar att barn diagnostiseras med ”all jordens bokstavskombinationer” på grund av att föräldrarna är för mjäkiga i sin uppfostran.

Hoppas inte att du är ”pedagog” på mina barns skola och förskola. Att påstå att ett funktionshinder som adhdhar att göra med föräldrarnas uppfostran är så felaktigt.

Att uttalandet dessutom kommer från dig som arbetar med barn gör det hela ännu mer olustigt. Det är som att skylla ett barns dövhet eller avsaknad av en arm sedan fosterlivet på föräldrarna.

Vi med barn med dessa typer av funktionshinder kämpar så för våra barns rättigheter varje dag, framförallt i skolans värld. Och vi kämpar hela tiden för att överhuvudtaget få en fungerade vardag på hemmaplan, där kaos ofta tar överhanden.

Skämmes på dig och sätt dig i skolbänken igen.

Jeanette