Ingen ska behöva jobba delade turer

2016 är det dags för nya kollektivavtal. Kommunal och SKL (arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting) har kommit överens redan i vårt nuvarande kollektivavtal från 2013 att alla arbetsgivare inom kommuner och landsting ska eftersträva att arbetstiden är sammanhållen.

Delade turer är en arbetstidsform som innebär att långa arbetspass delas i två med uppe­håll emellan. Det innebär långa arbetsdagar med för kort tid för återhämtning samt har negativa effekter på medarbetarnas hälsa och familjeliv.

Ännu har Upplands Väsby kommun inte gjort några konkreta framsteg i arbetet med att få bort delade turer trots att Kommunal påtalat detta upprepade gånger. Kommunal förväntar sig att den nya majoriteten så fort som möjligt tar tag i denna fråga konkret. Detta genom att ta bort alla delade turer i kommunens verksamheter för att ge Kommunals medlemmar de goda arbetsvillkor de har rätt till enligt kollektivavtalet!

Kommunal Sektion Norr Team Upplands Väsby