Ingen värme över från ishallarna

Svar på insändaren ”Ta till vara spillvärme från Täbys ishallar” den 3 december:

I våras ställde Conny Fogelström (S) en interpellation i fullmäktige. Med hänvisning till allt mer högljudda krav från fotbollsklubbarna ville han veta hur det går med återvinningen från spillvärmen i ishallarna för att värma fotbollsplanerna på vintern.

Han fick då beskedet att restvärmen redan används för att värma vatten och byggnader. Det finns ingen överbliven värme för fotbollsplanerna.

Nu återkommer Socialdemo­kraterna med samma fråga i en motion som också blivit en insändare. Svaret i dag är detsamma som i våras. Överbliven värme används för att värma byggnader och tappvatten.

En ishalls värme räcker inte för att värma upp en konstgräsplan. Det behövs två ishallar eller en ishall och en bandyhall. Annars måste extra energi tillföras.

Socialdemo­kraterna hänvisar till Katrineholm. När deras hall byggdes användes en ny teknik med koldioxid i både flytande form och i gasform som köld­bärare. Dessutom är anläggningen kompletterad med 91 bergvärmehål. I Sigtuna och Österåker finns uppvärmda planer. Hyran för en timme är 900–1 200 kronor.

Uppvärmning av en fotbollsplan planeras bäst vid ny- eller omläggning av planen. Kanske skulle fjärrvärme framöver kunna bidra med den energi som krävs.

Mats Hasselgren (FP) ­ordförande kultur- och

fritidsnämnden

Erik Andersson (M) ­ordförande stads­byggnadsnämnden