ANNONS

Inget har satsats på cykelbanorna

ANNONS

Svar på insändaren ”Använd era cykelbanor” den 16 juni:

Kommunen har inte satsat något alls på de så kallade cykelbanorna utmed Svartlösavägen, tvärtom. Dessa cykelbanor är förmodligen bland kommunens mest vanskötta och trafikfarliga sådana, fulla av kanter, hål, ojämnheter och gupp, och därför farliga för cyklister att använda.

Dessutom finns det på en sträcka på cirka två kilometer sju frekvent trafikerade busshållplatser där cykelbanan plötsligt upphör och 17 avtagsvägar där korsande trafik trots väjningsplikt snabbt kör rakt ut utan att se cyklisterna på cykelbanan.

Min uppmaning till alla bilister och cyklister är att höra av sig till kommunen och kräva nya, bredare och säkrare cykelbanor utmed Svartlösavägen.

Jag vill också påminna er att bilister som svänger i korsningar med ljusreglerade cykelöverfarter alltid ska lämna cyklister företräde – även om det är röd gubbe, ty cyklister har separata signaler som alltid visar grönt då svängande bilister har grönt.

Och så vill jag poängtera att bilden som illustrerade den tidigare insändaren definitivt inte var tagen utmed Svartlösavägen. Fast att färga de nya cykelbanorna röda som på bilden vore en bra idé.

Skötsam cyklist