Inget personligt ska ­finnas i minneslunden

Svar på ”Veckans buse” den 19 november:

Bästa Kacko, det är nog ingen som stjäl dina lappar eller barnbarnens stenar. Det är nog kyrkogårdsförvaltningen som plockar bort dina personliga lappar och stenar.

I en minneslund får det inte finnas personliga saker. Tanken bakom en minneslund är att det inte ska vara personligt alls där. Det är därför man inte får veta var urnorna grävs ner. Om man vill ha personliga saker så får man köpa en gravplats med sten.

Jag tycker det verkar vara väldigt dåligt med information över minneslund och vad som gäller. Där ska vara lugn och ro och man ska kunna sitta ner och tänka och minnas. Jag ska själv finnas i minneslund den dagen det beger sig just av anledningen att inget personligt ska finnas där.

Jag förstår din förargelse men så är reglerna.

Ulla Fridström