MP: Inget värdigt liv för våra gamla

Äldre äldrevård pensionär
Inte värdigt för någon människa, skriver flera miljöpartister som misstänker vanvård.
Det har sorgligt nog kommit till vår kännedom att förhållandena på ett äldreboende är undermåligt och långtifrån människovärdigt.
Detta är ett äldreboende som fick pris i höstas för att det låg i topp bland äldreboenden. Vi blir minst sagt oroliga.

En kvinna hörde av sig och beskrev sin mans vardag. Han läggs i sin säng klockan 18 med en säng-grind, vilket innebär att han inte kan ta sig därifrån.
Dörren till hans rum har dessutom varit låst och han har inget larm. Med andra ord är han helt avskuren från omvärlden.

Detta är inte värdigt för någon människa. Dessutom är mannen av och till orakad och sängen obäddad.

Hustrun har bett att mannen ska få vara med på de olika aktiviteter som erbjuds, detta har bara skett någon enstaka gång. Anledningen till denna exkludering vet hon inte. Sjukgymnastik erbjuds endast en gång i veckan, vilket bedöms alldeles för litet.

Torsdagen den 14 februari hade SVT:s Rapport ett inslag där man redogjorde för stora brister på Attendos boende i Finland. Där har ansvarig myndighet valt att stänga ett äldreboende och låtit kommunen ta över. De boende har inte fått det, som de är berättigade till och även här har äldre spänts fast i sängen, läkemedel har glömts bort att ges och äldre har nekats toalettbesök.

Fallen har likartad problematik.

Så här får det inte vara! Det behövs inspektionsbesök och mer resurser för att höja personaltätheten! De ansvariga politikerna i Täby måste ta sitt ansvar!
Kerstin Espman
Madeleine Mc Keown
Eva Pethrus
Didi Shin
Miljöpartiet de Gröna i Täby