Insändare: ”Gör Gröna dalen till kulturpark”

Knyt samman Fisksätra och Saltsjöbaden med en grön kulturpark, föreslår skribenten.
Knyt samman Fisksätra och Saltsjöbaden med en grön kulturpark, föreslår skribenten.
Nätverket för Fisksätras Framtid verkar för att utvecklingen av vår hembygd ska ske balanserat med hänsyn till områdets stora värden och de boendes behov. 
Gröna Dalen har ett högt värde för oss Fisksätrabor. Som kontrast till den täta bebyggelsen – Fisksätra har betecknats som ”Sveriges mest tätbebyggda område” – behövs en lugn park med grönska, natur och ljus.

Värdet av Gröna Dalen ökar ytterligare med den nya bebyggelsen på Lännbohöjden och planerad nybebyggelse på parkeringsplatserna i Fisksätra. För den som saknar egen trädgård är betydelsen av Gröna Dalen allra störst. 

Lyckligtvis förstås Gröna Dalens värden också av många Saltsjöbadsbor och i programförslaget för Saltsjöbadens centrum ingick ett grönt stråk som länk mellan Saltsjöbadens IP och Fisksätra IP och ingen bebyggelse i Gröna Dalen.  

Gröna Dalen med sin naturvärdesklassade sydvästbrant är idag ett välanvänt  gång– och cykelstråk, en del av ”Lugna promenaden”, festplats på Valborgsmässoafton, och koloniområde där en verklig integration sker mellan många olika nationaliteter.      

Visionen är en grön kulturpark

Men Gröna Dalens potential är långt ifrån utvecklad. Visionen är en grön kulturpark som knyter samman Saltsjöbaden och Fisksätra; Rosendals Trädgård är en förebild. En lättillgänglig plats för alla, även för dem med funktionsvariationer eller barnvagn, att mötas och för att uppleva årstidernas och naturens skiftningar.

Bra belysning

Inbjudande sittplatser med bänkar och bord, bra belysning, blommande buskar och träd, en blomsteräng, ytterligare odlingar, ja kanske till och med ett litet trädgårdscafé – är några exempel på hur området kan utvecklas. Arkitektstudenterna på KTH föreslår en äppelodling.  

Låt oss tillsammans Saltsjöbadsbor och Fisksätrabor verka för att knyta samman våra hembygder genom ett grönt stråk och en grön park – en kulturpark – en integrationspark! Till nytta och glädje för oss alla.    

Kristina Björnberg, Nätverket Fisksätras Framtid 


Vad tycker du? Tyck till i ämnet – eller i ett helt annat ämne! Skriv din debattartikel eller insändare här!