ANNONS

Insändare: ”Förstör inte vår skog”

Skogen förstörs om masten byggs, menar skribenten.
Skogen förstörs om masten byggs, menar skribenten.
ANNONS

Telia avser att bygga en 3o meter hög telemast och två inhägnade teknikbodar mitt i skogen mellan Rösjövägen, Stormyrsvägen och Forsvägen. Skogen är planlagd som PARKMARK och används dagligen av flera förskolor och skolor.

Eftersom det till stor del är hällmark med gles uppvuxen skog kommer anläggningen att förstöra skogen med sina stängsel med taggtråd samt teknikbodar med kylfläktar.

Masten är tänkt att ligga mitt i skogen vilket sannolikt innebär att en stor mängd träd kommer att avverkas för att möjliggöra byggnationen och anslutande kablar.

Omkringliggande bebyggelse har ofta ingen avgränsning mot skogen och masten kommer att innebära ett stort ingrepp för dem.

Kommunen har tidigare avslagit en ansökan från Telia invid grusplanen vid Myrlejonets dagis och vi hoppas att Stadsbyggnadsnämnden kommer till samma beslut vid sitt nästa möte.

”Halva Täby grönt” blir svårt att leva upp till om man förstör vår skog!

Jens