”Hyresgästerna straffbeskattas”

Att ta ut pengar från Förvaltaren, straffar hyresgästerna menar Hyresgästföreningen.
Att ta ut pengar från Förvaltaren, straffar hyresgästerna menar Hyresgästföreningen.
Det är fel att ta ut extra utdelning från Förvaltaren för att täcka minus i ekonomin menar Hyresgästföreningen i Sundbyberg.
De vill hellre se att pengarna läggs på renovering av Förvaltarens hus.

 

Årets Superkommun Sundbyberg 2017 kommer enligt en prognos gå back med hela 48,8 miljoner kronor 2017.

För att täcka förlusten utreder kommunen om man ska ta ut extra utdelning från Förvaltaren, vilket i realiteten innebär en straffbeskattning av Förvaltarens hyresgäster.

Den extra utdelningen som är våra hyrespengar kunde i stället användas till renoveringar.

Höj i stället skatten så att alla Sundbybergare får ”ta smällen” och inte bara vi boende hos Förvaltaren, och använd i stället Förvaltarens överskott till att komma i gång med de utlovade fyra renoveringsnivåerna. och stoppa därmed de hysteriska ombildningarna.

Leif Törnqvist, Hyresgästföreningen Sundbyberg