ANNONS

Insändare: ”Skjut inte kommunens äldreomsorg i sank”

Den kommunala hemtjänsten måste vara kvar menar insändarskribenten.
Den kommunala hemtjänsten måste vara kvar menar insändarskribenten.
Insändarskribenten tycker att Danderyds kommun bör ta sitt ansvar och driva den kommunala äldreomsorgen på ett kompetent och värdigt sätt.
ANNONS

Personalen på våra äldreboenden gör ett fantastiskt jobb och är värda all respekt och allt stöd.

Arbetet kan vara både fysiskt och psykiskt tungt och de behöver känna stöd och uppmuntran.

Kommunen synes dock inte värna sin personal. I stället säger man upp fast anställd och kompetent personal och det på grund av arbetsbrist (!) – för att sedan ta in hyrd personal. Detta inte för att spara pengar utan för att ”höja kompetensen”.

Den inhyrda personalen skall på halva tiden göra det arbete som den fasta personalen utförde på heltid. Men det går inte att göra uppgifterna snabbare: Patienterna avgör behovet och de måste få ta sin tid.

Spara inte pengar på äldre

Vill man skjuta den kommunala äldreomsorgen i sank? Privata alternativ blir inte billigare. Kommunens ekonomi är körd i botten. Drastiska besparingar aviseras. 
40 procent av hemtjänsten i kommunen sköts i dag av den kommunala hemtjänsten.

Hur mycket dyrare blir omvårdnaden om den överförs till privata vårdgivare – måhända finansierad genom statliga RUT-avdrag i stället för kommunala bidrag.

Och vilken valfrihet har de 40 procent som valt kommunal hemtjänst om all hemtjänst läggs ut på privata vårdgivare?

Kommunen vill gärna skjuta ifrån sig sitt ansvar och hävda att kommunens dåliga ekonomi beror på den så kallade Robin Hood- skatten: År 2018 betalade Danderyds kommun 777 miljoner kronor i inkomstutjämning och fick tillbaka 200 miljoner kronor i kostnadsutjämning. Netto 577 miljoner kronor. Motsvarande siffror för 2017 var 772-210 = 562.

Danderyd fick alltså tillbaka cirka en fjärdedel av utbetalda medel. Detta på grund av den stora andelen äldre i kommunen.

ANNONS

Danderyds äldre skall därför inte behöva drabbas av besparingar. Det bör finnas valfrihet mellan kommunal och privat äldreomsorg och kommunen bör ta sitt ansvar och driva den kommunala äldreomsorgen på ett kompetent och värdigt sätt – som referens för den privat drivna omsorgen.

/Anita Enflo