ANNONS

Insändare: ”Mest pensionärer mot skolrivning”

Norrbergsskolan
De flesta som vill folkomrösta "kan betraktas som pensionärer", skriver insändsarskribente
Nästan sex av tio som vill ha folkomröstning om Norrbergsskolan i Vaxhom är pensionärer, skriver Liberalerna i en insändare. Stoppas skolrivningen innebär det höjd skatt som kommer att begränsa för framtida generationer, hävdar skribenterna:
ANNONS

Svar till Bevare oss väl för den liberala springnotan, eller Nostalgia magnifica.

När argumenten tryter höjer herr Wickström rösten. Det handlar om ”hotfulla liberala skatteberäkningar” och ”spritt språngande trollformel”. Jaså, vi trodde det gällde realisering av 2011 års fattade beslut – att bygga en skola och att finansera den med existerande tillgångar?

Vi var lite nyfikna på åldersfördelningen av de 1341 personer som pläderat för en rådgivande folkomröstning och som således tycks anta att kostnaden för den nybygda Kronängsskolan blir försumbar. Listorna är allmän handling och finns på kommunhuset. På 1,5 timme hann vi räkna och sortera födelseåren på 917 personer. Vi fann att 522 personer som skrivit på (57%) kan betraktas som pensionärer, dvs är födda 1952 och tidigare. Bland de andra andra grupperna som skrivit på var 14% 60-talister, 10% 70-talister, 4 % 80-talister och 4% 90-talister.

Framtidsfrågor för kommande generationer

I Don Quijotes anda hävdar Herr Wickström att folkomröstningen handlar om att ”rädda Norrberget och resten av Vaxholm från pågående exploateringsvansinne”. Han glömmer begränsningarna: att höjning av kommunalskatten utan motsvarande värdeökning begränsar framtida generationers möjlighet att utveckla Vaxholm vidare. Kanalisera i stället Vaxholms medborgare att fortsätta diskussionen om hur framtiden ska se ut – på Norrberget och i resten av kommunen. Med andra ord: låt oss föra en demokratisk och konstruktiv diskussion om framtiden istället för att komma dragandes med tomtar och troll!

Vaxholm behöver mer bostäder och rotation på bostadsmarknaden. Idag planerar vi för både hyresrätter och bostadsrätter, en del av detta inkluderar Norrbergsskoletomten.

Louise Yngström Valdre, 72 år
Robin Skoglund, 38 år med barn i våra skolor

Representanter i valnämnen för Liberalerna Vaxholm

 

Vad tycker du? Skriv din debattartikel eller insändare här!

ANNONS