ANNONS

Insändare: Vad görs för att rädda bowlingen?

Bowling är en friskvårdsaktivitet som borde finnas kvar på Lidingö, tycker insändaren.
Bowling är en friskvårdsaktivitet som borde finnas kvar på Lidingö, tycker insändaren.
Det vore för sorgligt om Lidingö med sina ambitioner och den stolta parollen ”Hälsans ö” inte skulle kunna erbjuda förutsättningarna som krävs för att driva en bowlinghall, tycker insändarskribenten.
ANNONS

Var finns Lidingö kommun i detta sammanhang? Vilket engagemang och ekonomiskt stöd har funnits från kommunen för att stödja verksamheten som drivits i snart femtio år, under senare tid i ekonomisk motvind? Vad görs nu från kommunens sida för att finna en lösning för alla de som nu berövas en social och positiv fritidssysselsättning?

Bowling är en friskvårdsaktivitet och glädjekälla för ett stort antal engagerade knattar, skolelever, elit- och motionsbowlare, en synnerligen aktiv pensionärsförening, för att inte nämna alla funktionshindrade som frekvent spelar.

Hallen erbjuder dessutom lokaler för nöje och fest. Det är svårt att finna andra aktiviteter som kan utövas av deltagare med så vitt skilda förutsättningar som samtidigt är så socialt fostrande, jämställd, jämlik och inkluderande.

Det vore för sorgligt om Lidingö med sina ambitioner och den stolta parollen ”Hälsans ö” inte skulle kunna erbjuda förutsättningarna som krävs för att driva en bowlinghall.

Wawaa

 


Vad tycker du? Skriv en insändare här.