Insändare: ”Rivningsmotståndare saknar fakta”

Norrbergsskolan
Det kostar minst 100 miljoner att rusta upp Norrbergsskolan, hävdar insändarskribenten.
De som vill bevara Norrbergsskolan bygger hela sin kampanj på spekulationer.
Det skriver Mats Olofsson, ordförande för Moderaterna i Vaxholm i en insändare.

”Nej-sidan” vet inte vad Norrbergsskolan skall användas till.

Under det gånga året har den politiska majoriteten i Vaxholm vid flera tillfällen, och i skilda sammanhang, önskat svar på två helt centrala frågor från ”Nej-sidan”:

• ”Vad skall Norrbergsskolan användas till?”

• ”Vad kommer det att kosta att renovera och anpassa Norrbergsskolan för en ny verksamhet och hur ser kalkylen ut?”

Vi har aldrig fått några konkreta svar på dessa bägge frågor.

Inga svar

Däremot flera exempel på vad skolan skulle kunna användas till.

De som vill bevara Norrberget bedriver gärna sin kampanj på sociala medier. Bland annat på Facebook.

För en tid sedan ställde en medborgare frågan ”Får vi information om vad Norrbergsskolans lokaler kommer att användas till innan valet?” till ”Nej-sidan. En synnerligen relevant fråga.

En av de mer framträdande förespråkarna för att bevara Norrbergsskolan är Jan-Olof Schill (S).

Jan-Olof Schill engagerade i den diskussion som följde på Facebook och gav också ett svar. Han inledde sitt svar så här:

”Vad byggnaden exakt skall användas till måste proffs utreda……..”

Därefter följde den sedvanliga uppräkningen av exempel på vad skolan skulle kunna användas till. Men inget konkret svar på frågan som medborgaren hade ställt.

Spekulationer

Vi på ”Ja-sidan” menar att det är oansvarigt mot väljarna att ”Nej-sidan” inte lämnar begärd information. Vi vet att kostnaden för att bygga om denna gamla byggnad till ”kommunala ändamål” är hög och betydligt över 100 MSEK.

D.v.s. ”Svart på Vitt”, att förespråkarna för att bevara Norrbergskolan bygger hela sin retorik och kampanj på spekulationer – inte på fakta.

Mats Olofsson, Ordförande Moderaterna Vaxholm

 

Vad tycker du? Tyck till i ämnet – eller i ett helt annat ämne! Skriv din debattartikel eller insändare här!