Insändare: ”Det är skälig levnadsnivå 2017”

Flera av oss äldre som är rullstolsburna kan räkna med att komma ut högst två gånger per vecka inklusive veckoinköpet. Det är skälig levnadsnivå 2017 i Sollentuna, skriver insändarskribenten.

Uppskattas det arbete som hemtjänstpersonalen utför?

Ja, vi vårdtagare var mycket nöjda fram till försämringarna som infördes i fjol.
Att veckohandla på 30 minuter­ går inte. 45 minuter­ är bättre, men ska också räcka till besök på apoteket.

Men lägg till aktivitetstid så går det bra, säger handläggaren glatt. Men den har också sänkts eller finns inte.

Flera av oss äldre som är rullstolsburna kan räkna med att komma ut högst två gånger per vecka inklusive veckoinköpet. Det är skälig levnadsnivå 2017 i Sollentuna.

Det finns kommuner där utevistelse inte erbjuds. Så var nöjd med att du bor i Sollentuna.

Städtiden har också sänkts. Trist för oss vårdtagare.

Men försämringarna påverkar hemtjänstpersonalen mest. De vet hur glada deras ”kunder” blir när det är rent och snyggt i bostaden, när det går att ägna lite tid åt att välja en ny ost till exempel. Och inte minst att sitta ute en stund i vårsolen.

Men nu ska det gå fort. Allt ska gå inom utsatt tid och varje uppgift bokföras. Om ”kunden” måste få mer hjälp än angivet ska orsaken noga anges. Annars utgår ingen ersättning.

Till detta kommer de eviga parkeringsproblemen. Särskilt påtagliga för personal och kund blir svårigheterna­ att parkera vid larm. Att efter­ ett fall ligga på golvet och vänta på att personalen finner en parkeringsplats är besvärligt.

Vi ”kunder” uppskattar verkligen våra ”änglar”. Och vi visar det så gott vi kan. Men hur tänker den politiska­ ledningen?

Arbeta effektivare men lugnt och metodiskt med allt skröpligare gamla. Men det finns inga möjligheter att höja budgetramen, utan i stället måste allt fler äldre och sjuka vårdas i hemmet. Det tycks vara den politiska ledningens budskap.

Tror ni på allvar att rekryteringen av undersköterskor och vårdbiträden till hemtjänsten främjas med dessa förutsättningar?

Uppgifter kommer att tas över från landstinget kanske­ redan nästa år. I god tid innan­ detta sker bör personalpolitiken ses över i den egna hemtjänstverksamheten.

Medlem i Liberalerna