ANNONS

Insändare: Skolskjutsen i Vaxholm är mer rättvis nu

Vaxholms stads kommunhus
Vaxholms nya regler för skolskjutsar är mer rättvisa än tidigare. Dessutom är de bra för barnens hälsa. Det anser Ulrika Schelwander, Centerpartiet
 Vaxholm i en insändare.
ANNONS

Att vara politiker ger möjlighet att få vara med och påverka utvecklingen i kommunen i både stort och smått.

Det innebär också att vara med och fatta beslut. En del beslut är enkla och självklara medan andra är svårare, då de kan komma att upplevas som omvälvande för de människor som berörs. Beslut måste ändock fattas.

Ett sådant beslut är det kring de nya riktlinjerna för skolskjuts som fattades av barn- och utbildningsnämnden i våras. Beslutet skulle komma att innebära förändringar för en del skolbarn och deras familjer.

Vår utgångspunkt i det arbete vi gör i kommunen är grundat i rättvis och lika behandling. Vår utgångspunkt i det här fallet är också att de som verkligen behöver skolskjuts får det. Därför var det nödvändigt att fatta beslutet att anta de nya riktlinjer för skolskjuts som gäller från läsåret 2019/2020.

De nya riktlinjerna leder till en mer rättvis bedömning av vilka barn som har rätt till skolskjuts, det är bra och som det ska vara. Bra med de nya riktlinjerna är också att avståndskravet lättas upp så att fler får rätt till skolskjuts med avstånd som utgångspunkt.

De nya riktlinjerna bygger på såväl jämförelser med andra kommuner, som trafikmätningar, aktuell forskning och gällande praxis och de utgår från trafikförhållanden som barn i olika åldrar bedöms klara av. Ur barnens perspektiv kan vi se möjligheter för barnen att växa och utvecklas med ansvaret de får för sin bussresa till skolan.

Vi ser även vinster när det gäller barnens hälsa då de dagligen får promenera till och från busshållplatserna. Med tanke på de larmrapporter vi matas med kring barns stillasittande och vetskapen om att rörelse underlättar lärande ser vi också det som positivt med förändringen för barnen ur barnens perspektiv.

Ulrika Schelwander Ordförande Centerpartiet
 Vaxholm, ersättare i barn-
och utbildningsnämnden

ANNONS