ANNONS

Insändare: ”Staden lyssnar inte på de boende”

Kalvhagen, Lidingö.
Här vill kommunen bygga en ny förskola.
Lidingö stad struntar i grannarnas synpunkter på en ny förskola, menar insändarskribenten.
ANNONS

Med cykelbana och parkeringsplatser på Näset och utmed Norra Kungsvägen färskt i minnet kommer nu nästa projekt där Lidingö Stad inte lyssnar på de boende. Den här gången gäller det permanentandet av förskolepaviljongen i Kalvhagen som 2020 har stått på platsen i 15 år, vilket är den maximala tiden för en temporär paviljong.
De boende i området motsätter sig inte en permanent förskola som ligger ungefär där paviljongen ligger, redan under 2014 framfördes detta till Lidingö Stad.

”Olämpligt att kombinera förskola med infartsparkering ur säkerhetshänseende.”

Förslaget är nu istället att ta över 4000 kvm grönområde i riktning mot den nya hinderbanan för att bygga en ny och ännu större förskola i två våningar mitt ute på ängen. Förslaget kan enbart bero på att man vill kunna driva befintlig paviljong under byggtiden.
Där den gamla paviljongen varit placerad vill man istället bygga infartsparkering och återvinningsstation, och inga av de synpunkter som framförts av de boende har beaktats.
Det gäller till exempel det naturliga bullerskydd som nuvarande placering utgör mot Norra Kungsvägen. Men också det fritidsutnyttjande som idag sker av hundägare, träningsgrupper och spontanidrott på den ängsmark som nu ska tas i anspråk och det olämpliga i att kombinera förskola med infartsparkering ur säkerhetshänseende.

”Vi som är grannar hoppas att berörda politiker i staden ska bli mer lyhörda.”

Just bulleraspekten är intressant, då man nu är på väg att besluta om ett förslag med en förskolegård som blir bullerutsatt ifrån två håll, både från Norra Kungsvägen och Kyttingevägen. I det aktuella fallet har de boende framfört förslag för såväl permanentandet av förskolan som alternativa placeringar av infartsparkering som inte skulle påverka boende i samma utsträckning.
Men förslaget till ny förskola är inte klart och vi som är grannar hoppas att berörda politiker i staden ska bli mer lyhörda. Vi kommer därför att bjuda in alla politiker så att de på plats kan se hur den nya förskolan kan byggas på ett bra sätt för barnen, utan att värdefull naturmark försvinner.
Boende på Kalvhagsvägen, Kyttingevägen och Pär Lagerkvists väg


Vad tycker du? Skriv en egen insändare här.