ANNONS

Insändare: ”Därför är det svårt
 att styra Danderyd”

Förälder och barn; hand i hand; förskola; skola
Insändarskribenten vill se fler barnfamiljer i Danderyd.
Moderaten Torsten Sjögren skriver en insändare om problematiken runt för få barnfamiljer i Djursholm.
ANNONS

Det kan tyckas enkelt att styra en välmående förortskommun som Danderyd. Folk föds, går i skola, arbetar och dör.

Så kanske det är i andra kommuner men i Danderyd flyttar var sjätte invånare in och ut ur kommunen mellan varje kommunalval. Ena året är skolorna proppfulla och efter bara några år kan skolbänkar gapa tomma.

I Enebyberg byggdes nya Eneby torg med cirka 100 lägenheter. De flesta som flyttade in där lämnade en villa och in flyttade en barnfamilj i stället. Det skapade en skolboom som krävde nya lokaler i form av skolpaviljonger.

I övriga delar av kommunen har situationen över tid varit hanterbar, det vill säga antalet elever har inte varierat så mycket.

I Djursholm däremot har antalet lågstadieelever under en lång rad år sjunkit. Analyser visar att den allt högre prisbilden på villor har gjort att familjer är mer etablerade, har äldre barn när de flyttar in, om de ens har några barn. Det har gjort att kommunen har tvingats stänga flera förskolor och i framtiden kanske man även behöver stänga skolor. In i det längsta försöker man undvika detta.

Ena året är skolorna proppfulla och efter bara några år kan skolbänkar gapa tomma

Torsten Sjögren (M)

En lösning som bland annat tillämpats på Svalnässkolan har varit att ta in elever ifrån Täby. Nackdelen är att Täby har en lägre skolpeng och att Danderyds skattebetalare på så vis får subventionera Täbyelever.

En annan orsak till sjunkande antal barn i Djursholm kan vara de stora problem den möter som vill bygga. Alla förslag till nybyggen möter stora problem i tillståndsprocessen.

Inte ens kommunen själv kan bygga ett vård- och omsorgsboende på fastigheten Ginnungagap utan att det tar ett årtionde. Först överklagar de som förlorat anbudsförfarandet, sedan överklagar en centerpartistisk fullmäktigeledamot besluten i fullmäktige.

ANNONS

Nu kommer säkert även bygglovet att överklagas. Ärendet valsar i domstolarna och de gamla blir kvar i sina hem med hemtjänst. Självklart ska den som är berörd av ett bygge kunna överklaga men…

/ Torsten Sjögren (M) Kommunstyrelsen