ANNONS

Insändare: ”Vallentunas skolor behöver en nystart”

Skolpolitiken i Vallentuna behöver en nystart, anser skribenten.
Skolpolitiken i Vallentuna behöver en nystart, anser skribenten.
ANNONS

Lyssnade lördagen den 21 maj till Anna Kindberg Batra i hennes tal från det moderata riksmötet i Malmö. Talet var bra och bättre än vad hennes tal brukar vara.

Dock behöver Moderaterna också betona behovet av grön politik och omställning till ett hållbart samhälle. Att bara hänvisa till bevarande av kärnkraften som sätt att begränsa utsläppen av CO2 håller inte. Även Moderaterna måste inse att företagen gynnas och att smart tillväxt skapar förutsättningar för nya företag att växa.

Moderaternas analys av samhället och våra utmaningar är i många andra delar korrekt. Även om jag tycker att beskrivningen av regeringen blir lite väl raljant. M:s plan för ett starkare Sverige, har med andra ord delar som bör beaktas.

Reagerar dock kraftigt när Anna Kindberg Batra lyfter fram moderatledda Vallentuna som exempel på goda moderata skolkommuner! Detta då skolpolitiken i Vallentuna knappast är en framgångshistoria som jag tror moderaterna vill förknippas med i stort.

Tänker då främst på hanteringen av Ormstaskolan, den allmänt kända bristande kontroll som varit och som bidragit till att skapa problemen vid Bällstabergsskolan. Anmärkningsvärd är även avsaknaden av fysisk underhållsplan för upprustning och underhåll. Dessa exempel visar på att skolpolitiken i kommunen behöver en nystart.

Miljöpartiet vill att vi bygger upp kompetensen lokalt på gymnasiet, bland annat genom att skapa ett kommunalt komvux. Vi vill att barn ska kunna vistas i en giftfri vardag. Det innebär att underhåll och upprustning av skolor måste få kosta.

Vidare måste det vara fler vuxna i skolan, detta så att lärarna kan fokusera på eleverna och undervisningen.

Därför har vi i regeringsställning skjutit till medel för anställning av skolassistenter, kuratorer och annan stödpersonal.

Timo Grönlund, ordförande MP Vallentuna

ANNONS

Vad tycker du? Skriv in din åsikt här.