ANNONS

Insändare: ”Vaxholmsbor vill ha allmännytta”

Enligt Simon Safari skulle Hyresgästföreningen lämna lokalen i september, men efter uppgifter från Regio håller han nu saken öppen.
Simon Safari, Hyresgästföreningen.
"Invånarna i Vaxholm vill se en bostadspolitisk förändring i sin kommun". Det skriver Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.
ANNONS

Det råder stor bostadsbrist såväl i Vaxholm som 
i hela Stockholmsregionen.

Unga som vill flytta hemifrån och personer som vill flytta till arbete eller studier drabbas hårt av dagens bostadssituation. Arbetsgivare har svårt att rekrytera arbetskraft vilket får samhällsekonomiska konsekvenser som lägre tillväxt och minskade skatteintäkter. Det allmänna ska trygga rätten till bostad och det är kommunerna som har bostadsförsörjningsansvar.

Ett av de viktigaste verktygen för detta är de kommunala bostadsbolagen – allmännyttan. Den politiska ledningen i Vaxholm har dock valt att inte ha någon allmännytta och därmed avsagt sig denna möjlighet att kunna påverka bostadssituationen i vår kommun.

Men kommuninvånarna vill inte ha det så här.

TNS Sifo: Majoritet är för allmännytta

En undersökning från TNS Sifo visar att en klar majoritet, 61 procent av Vaxholms invånare anser att kommunen bör ha en allmännytta. 60 procent tycker också att hyresrätten är den boendeform som ska prioriteras vid nyproduktion av bostäder. Det är tydligt att invånarna i Vaxholm vill se en bostadspolitisk förändring i sin kommun.

Hyresgästföreningen region Stockholm delar denna uppfattning och är beredd att samverka med Vaxholms politiska ledning i ett sådant förändringsarbete.

 

Simon Safari Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm

 

ANNONS

VAD TYCKER DU?

Skriv din insändare här.