”Alla kan inte bli digitala”

Insändarskribenten vill ha mer förståelse för att alla inte kan ha digital kunskap.
Insändarskribenten vill ha mer förståelse för att alla inte kan ha digital kunskap.
Ni som har kunskap om dator och mobil borde tänka på dem som saknar den kunskapen. Så skriver insändarskribenten Lars.

Det är omöjligt för mig att hänga med i vårt dator- och mobilberoende samhälle. Jag klarar ytterst lite användande av dator och mobil.

Detta beror på att jag sedan länge lider av OCD, Obsessive Compulsive Disorder Syndrome, tvångsneuros. Den som inte är drabbad av OCD själv kan inte förstå mig. Men två procent av befolkningen lider av OCD, som därmed är en folksjukdom.

”Tänk på oss som saknar kunskapen”

Även många andra förstår sig dåligt på dator och mobil, gamla, halvdementa, schizofrena etcetera. Tidigare var jag jurist med god karriär, men tvingades sluta på grund av OCD. Nu är jag en framgångsrik konstnär.

Min önskan är, att ni som har kunskap om dator och mobil tänker på oss, som mer eller mindre saknar den kunskapen. Ni politiker som känner till att åtskilliga av era väljare helt, eller som jag till stor del, kommer till korta beträffande dator och mobil, varför gör ni inget åt detta?

Larma Socialstyrelsen så att man informerar mer om OCD och annat funktionshinder mot dator och mobil!

Lars E Korse