INSÄNT: ”Alliansen tar ansvar”

Fornuddsparken är i dag bebyggd med Ängsgården, boulebanor och en parkering.
Fornuddsparken är i dag bebyggd med Ängsgården, boulebanor och en parkering.

För Alliansen är det viktigt att Trollbäcken är en levande kommundel som står på egna ben oberoende av Bollmora. Vårt förslag är genomarbetat och bygger på omfattande utredningar.

Trollbäcken med Forn­udden ska varsamt utvecklas och möta kommuninvånarnas önskemål och behov.

Det ska finnas bra skolor och förskolor med plats för alla barn och det ska vara möjligt för äldre att bo kvar i sin närmiljö. Nya bostäder kommer i två stråk – Vendelsövägen och Skogsängsvägen.

Vi föreslår en ny skola med modern pedagogik och bra arbets- och lärmiljö, tillsammans med en efterlängtad idrottshall. Ytan i norra änden av Fornuddsparken är i dag bebyggd med Ängsgården, boulebanor och en parkering. Sofiebergsskolan ska vara kvar, och rustas med nytt kök. Ett nytt äldreboende i närheten av Fornuddsparken är kvalitetsmässigt det bästa alternativet och ger en fantastisk miljö för äldre som flyttar in.

Fornuddsparken ska utvecklas ända ned till vattnet och vidare, samtidigt som vi lyfter fram de små bortglömda grönområdena som finns över över hela Trollbäcken. Alliansen står fast vid att Trollbäcken är och ska förbli en grön och lummig villastad.

Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordf. kommunstyrelsen

Ulrica Riis-Pedersen (C), gruppledare

Leif Kennerberg (KD), gruppledare