Nytt steg mot ännu bättre idrottsliv

Lidingövallen rustas, ny simhall och idrottskluster i Högsätra ska byggas.
Lidingövallen rustas, ny simhall och idrottskluster i Högsätra ska byggas.
I måndags beslutade en enhällig kommunstyrelse om investeringsmedel på 60 miljoner för att bygga en ny friidrottsanläggning på Vallen-området. Det är det senaste steget för Lidingömajoriteten att värna idrottslivet och säkra en aktiv fritid för barn och unga på Lidingö.

Investeringsbeslutet kring Lidingövallen är fattat i kommunstyrelsen. Beslutet innebär att det kommer byggas en nu friidrottsanläggning med en 400 meter lång löparbana innanför stängslet till den befintliga friidrottsanläggningen. Utformningen av anläggningen kommer möjliggöra både bevarande av träd och parkeringsplatser i närheten. Kostnaden för anläggningen beräknas bli 60 miljoner kronor, vilket är 30 miljoner lägre än tidigare förslag.

Nu påbörjas arbetet framåt i nära dialog med föreningslivet för att säkra att byggnationen påverkar Lidingöloppet och övrig verksamhet på Lidingövallen i så liten utsträckning som möjligt. Nya Lidingövallen i kombination med en ny simhall i Daleneum och ett idrottskluster i Högsätra kommer skapa nya förutsättningar för Lidingös barn och unga att ha en aktiv fritid.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande

Birgitta Sköld (LP), kommunalråd

Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd

Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd