”Återvinningsstationerna i Haninge ligger för långt från hemmen!”

Illustrationsbild.
Illustrationsbild.
Insändarskribenten Inger Johansson ifrågasätter placeringen av återvinningsstationerna i Haninge.

Kyrkvägens återvinningsstation ligger i direkt anslutning till en trevägskorsning och utgör en trafikfara då bilarna stannar på vägbanan för urlastning.

10-meters regeln gäller inte här!

Det är dessutom svårt att se gångtrafikanter på trottoaren intill som passerar denna trevägskorsning.

Stationen missköts av såväl förpackningsindustrin som av vissa människor.

I centrumet där stationen ligger finns inga bostäder och där det finns bostäder saknas återvinningsstationer.

Kommunen anser att kommersiella intressen som förpackningsindustrin ska avgöra var återvinningsstationerna geografisk skall ligga.

Stationerna borde ligga nära bostäderna.

Det minskar bilåkandet.

Det finns exempelvis ingen vid Ribby allé med omnejd.

Återvinningsstationen liknar mest en soptipp och borde flyttas till ett mer trafiksäkert område nära där människor bor.

Inger Johansson