Barnens hälsa 
är oerhört viktig

Även om barns hälsa blir bättre finns mer att göra, menar skribenterna. (Genrebild)
Även om barns hälsa blir bättre finns mer att göra, menar skribenterna. (Genrebild)
”Lidingöbarnen mår allt bättre. Andelen barn som utsätts för rökning i hemmet är 4 procent vilket är under snittet och vaccinationsgraden ligger stabilt på 96 procent”, skriver två företrädare för Liberalerna.

De flesta barn i Stockholm har goda förutsättningar att uppnå god hälsa.

På flera områden ser vi hur hälsan bland barn och unga blir bättre. Regionens senaste barnhälsorapport visar att nästan alla barn i Stockholms län vaccineras och fler nyblivna mammor screenas för nedstämdhet efter förlossning.

Men det finns mer att göra. Därför fortsätter vi arbeta för en förbättrad, jämlik hälsa.

Lidingöbarnen mår allt bättre. Andelen barn som utsätts för rökning i hemmet är 4 procent vilket är under snittet och vaccinationsgraden ligger stabilt på 96 procent.

En bra start i livet gällande hälsovanor ger bättre förutsättningar för en bra hälsa senare i livet. Denna chans borde alla barn få, men så ser det inte ut i hela länet. Därför satsar vi på förebyggande hälsovård och bygger ut hembesöksverksamheten.

För att barn ska må bra behöver hela familjen må bra, där har primärvården en nyckelroll för både fysisk och psykisk hälsa.

Insändarskribenterna

Samarbetet mellan vården och kommunerna fördjupas också genom fler familjecentraler för att se familjers helhetsbehov. För att barn ska må bra behöver hela familjen må bra, där har primärvården en nyckelroll för både fysisk och psykisk hälsa.

I början av sommaren antog Region Stockholm en ny primärvårdsstrategi med förslag för att stärka primärvården.

Bland annat ska husläkarmottagningarna vara navet i sjukvården och patienternas behov av husläkare, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar ska stå i centrum.

Det ökande stillasitt­andet bland unga oroar oss då det får konsekvenser för hälsa och välmående. Under sommarledigheten blir det mer rörelse med bad och lek i Kottlasjön.

Hela samhället bär tillsammans ansvar för att stoppa denna negativa utveckling. Därför är det viktigt att tillsammans med idrottslivet skapa goda förutsättningar för rörelse även efter sommarens ­ledighet.

En god hälsa bland unga är avgörande för framtiden.

Anna Starbrink (L) Hälso- och sjukvårdsregionråd
Amelie Tarschys Ingre (L) Kommunalråd