”Behövs station vid Solnahallen”

”Jag tycker att idén om en tvärbanestation vid Solnahallen är bra. Det är så många människor som besöker den. Sen är vi också väldigt många som bor i husen kring Ankdammskorsningen, så visst finns det underlag. Som det är i dag så använder jag aldrig tvärbanan eftersom den inte ligger vidare bra till. Vägen till Solna Business Park är mörk och samma gäller vägen till Solna centrum. När vi har gäster så är det ingen av dem heller som använder den.”

Dennis Wassberg, berättat för Max Lind