”Bevara vår nutid och dåtid åt framtiden”

Det finns plats för allt i arkivet i Vallentuna.
Det finns plats för allt i Vallentunas Folkrörelsearkiv.
Låt din förening bli en guldgruva för framtidens historieberättare, hälsar arkivarien alla föreningsmedlemmar.

Många av de flera hundra föreningar som finns i Vallentuna håller sina årsmöten vid den här årstiden. Medlemmarna samlas, året som gått skall utvärderas, planer för framtiden tas fram och en styrelse för den kommande mandatperioden skall väljas.

Föreningens viktiga arbete i kommunen skall redovisas på årsmötet. Det som sker i föreningen i dag dokumenteras noggrant, sekreteraren skriver protokoll, ordföranden skriver under liksom protokollsjusteraren.

Alla protokoll och andra handlingar som speglar verksamheten har samlats och föreläggs revisorerna.

Men vad händer sen? Var och hur förvaras dessa handlingar som är en guldgruva om någon vill se bakåt i en förenings historia? Förvaras de i en kasse på vinden eller en kartong i källaren hos någon eller kanske är de utspridda hos flera gamla förtroendevalda? För att sedan kanske försvinna vid nästa vindsröjning eller flytt?

Nej alla årsmötesdeltagare: Var aktsam om ditt föreningsarkiv. Ställ frågan på mötet: Var och hur förvarar föreningen sitt arkiv! Utse en arkivansvarig som samlar och förvarar föreningens handlingar på ett säkert och åtkomligt sätt. Föreningen kanske skall jubilera och då är det bra att veta var källan finns som man kan ösa historien ur. Eller om en forskare som vill sätta in Din förening i ett större sammanhang.

Här i Vallentuna kan ni lämna in dem till oss.

Nils-Bertil Nilsson, ordförande, Vallentuna Folkrörelsearkiv