Insändare: ”Biblioteket är en demokratisk rättighet”

Biblioteket i Gribbylund är ett av dem som tidigare föreslagits läggas ner.
Biblioteket i Gribbylund är ett av dem som tidigare föreslagits läggas ner.

Ni politiker i Täby är inte trovärdiga när ni säger att ni måste stänga några bibliotek i Täby för att det inte finns pengar. När det fattades pengar till utbyggnaden av Täby centrum kunde ni skjuta till en massa miljoner och vid årsskiftet 2015/2016 fanns ett överskott på 184 miljoner kronor.

Nu vill ni stänga biblioteken i Gribbylund, Hägernäs och Skarpäng. Det förefaller som om ni inte alls satt er in i vad biblioteket betyder för sin stadsdel.

Biblioteket är en spännande plats. Det är bildningsfrämjande och får ofta sitt inträde tidigt i livet. Biblioteket köper in böcker av olika slag för att tillfredsställa behov av och intresse för studier och nöjesläsning. Litteraturen speglar nutid och dåtid och förmedlar kunskap om andra människor och kulturer.

Vart ska nu barnen gå med föräldrar och förskola/skola för att utan kostnad få ta del av samvaro och litteratur? Professionell personal inspirerar och lotsar barnen till böcker som skildrar olika företeelser, vilket utvecklar barnens fantasi och språk.

Med ett rikt språk stimuleras barnens läsförståelse ändå mer och det blir lättare för dem att klara skolans olika ämnen.

Vuxna, ungdomar och barn behöver platser där de utan krav kan ta för sig av både tidningar, tidskrifter, datorer, och läsning och lån av all slags litteratur.

Vart ska pensionärer gå som kunnat delta i bokcirklar på sitt lokala bibliotek? Vart ska nyanlända som vill gå på bibliotekets språkcafé gå? Vart ska de utan dator gå för att få hjälp att skriva ut eller kopiera något de behöver?

Unga människor behöver möta äldre, lära sig att umgås med andra utanför hemmet.

Att ha tillgång till ett bibliotek i närområdet är en demokratisk rättighet och alla, såväl barn som ungdomar och vuxna är välkomna dit.

Låt inte besparingsivern slarva bort vår stora kulturinstitution som funnits i Sverige i mer än 100 år.

Ett absolut krav är att biblioteken i Gribbylund, Skarpäng och Hägernäs får fortsätta sina verksamheter.

Kristina Berglund Fries

Vad tycker du? Gör din röst hörd här!