”Nej Birgitta Kaasik, enbart gruppundervisning räcker inte”

Insändarskribenten tycker Birgitta Kaasik (M) har fel angående gruppundervisning.
Insändarskribenten tycker Birgitta Kaasik (M) har fel angående gruppundervisning.
Nu har majoriteten i Täby bestämt sig för att lägga ner en väl fungerande musikskola och ersätta den med gruppundervisning och privata aktörer.
Täby musikskola har fantastiska lärare, engagerade elever och mycket hög kvalitet, tycker insändarskribenten.

Varför vill då Täbys kommunalråd Birgitta Kaasik lägga ner verksamheten? Man hänvisar till två saker, forskning och ekonomi.

Birgitta Kaasik säger att forskning visar att gruppundervisning är bäst för musikundervisning och den enda hänvisningen till forskning hon har är en statlig utredning (SOU 2016:69). Vad hon inte nämner – men har blivit informerad om – är att efter remissrunda där landets ledande experter svarat, togs avsnittet om gruppundervisning bort. Enbart gruppundervisning är inte rätt enligt de förslaget som lades.

Det andra argumentet är ekonomin. Musikundervisningen har gått över budget. Det stämmer, men i samband med privatisering höjs ersättningarna. Om den kommunala musikskolan fick fortsätta med de höjda ersättningarna skulle det ge ett överskott.

Täby har Sveriges högsta avgifter för kommunal musikskola. Nu dubbleras den för dem som vill både spela i grupp och enskilt.

Birgitta Kaasik sa i Mitt i ”att kultur skall kosta”. Tydligen är det viktigare än kvalitet.

Kultur är viktig