”Bland det vackraste 
jag hört i en kyrka”

Kyrkokören Vocales, musiker från Kungliga Hovkapellet, en organist, och en dirigent förgyllde insändarskribentens pingstfirande.
Kyrkokören Vocales, musiker från Kungliga Hovkapellet, en organist, och en dirigent förgyllde insändarskribentens pingstfirande.
Kyrkkören och orkestern skapade en oförglömlig pingstupplevelse, skriver insändarskribenten.

Har idag varit med om en underbar musikupplevelse i Vallentuna kyrka. Vilken körsång och vilken musik!

Jag går inte så ofta i kyrkan men jag kan säga att det var det vackraste jag hört på mången god dag i ett kyrkligt sammanhang.

Tack till kyrkokören Vocales, musikerna från Kungliga Hovkapellet, organisten Karin Eriksrud Solén, kyrkoherden Åsa Enerbäck Barklund och sist men inte minst dirigenten och körledaren Leif Johansson, vars makalöst vackra arrangemang för kör och orkester fyllde hela kyrkorummet.

Det blev en pingstdag att minnas!

Miss Ellie