”Bygg en ny flygplats på Ekerö”

Med en internationell flygplats på Ekerö i stället skulle bostäder kunna byggas på Bromma flygfält.
Med en internationell flygplats på Ekerö i stället skulle bostäder kunna byggas på Bromma flygfält.

Bygg en ny internationell flygplats innan det blir tal om att lägga ner Bromma flygplats. Det finns mark och utrymme i Stockholms närhet som mycket väl kan utnyttjas för att bygga upp en internationell flygplats och avlasta Arlanda.

Utgår man från Slussen så inom en radie (cirka 3 mil) som innefattar Jakobsberg till Salem så finns det stora marker på Ekerö – Svartsjölandet. Dessa skulle efter miljöprövning kunna bebyggas med en modern flygstation med bra service och närhet till både de södra och norra delarna av Stockholm.

En förutsättning är bra kommunikationer till och från. Ett beslut som fattas nu om flygplats och uppbyggnad kan då vara klart när Förbifarten öppnas. Även spårvägslinje 12 kan då fortsätta från Nockeby till flygstationen. Genom att vara förutseende kan då även två nya broar byggas, en mot Jakobsberg och en mot Södertälje.

Tunnelbanan kan från både Hässelby och Vårby fortsätta över till Ekerö. Även snabbåtar till nya Slussen kan vara ytterligare alternativ.

Att bygga en storflygplats på Ekerö skulle minska bullerproblem och ge säker inflygning över Mälaren och minskade startbuller genom att det bara finns spridd bebyggelse. Det skulle bli en win-win situation då Stockholm får en central flygplats som lätt kan nås både från norr och söder samt inte minst från centrum. Genom satsning på kollektiva kommunikationer minskar biltrafiken.

Arlanda avlastas sin flygtrafik och biltrafiken till och från kan förmodligen reduceras. Stockholm kan då få tillgång till Bromma flygfält för bostäder och företag eller andra alternativ. En ny flygplats ger fördelar ur säkerhetsaspekter om nu Arlanda av någon anledning genom olycka eller hot inte kan tillåta flyg, så finns då ett alternativ.

Privatflyg kan utvecklas genom att Skå blir en del och en helikopterbas kan utvecklas som behövs i en storstad. Ekerö får ett lyft av arbetsplatser och serviceföretag samt även nybygge av bostäder och hotellverksamhet. Även Ekeröborna får stora möjligheter att använda kollektiva snabba kommunikationer både mot norr och söder.

Ur miljösynpunkt kan en stor del av busslinjerna till och från Brommaplan läggas ner eventuellt skapa en ny bussterminal på Ekerö. Ett samarbete mellan Stockholms kommun och Ekerö Kommun kan med god vilja och politiskt mod lösa planering och finansiering.

Janne