Debatt: ”Bygg idrottshus vid Milot i Ursvik”

Det är ett antal viktiga punkter kring Ursvik som redan är uppe i den allmänna debatten så jag vill passa på att komplettera med tankar kring utvecklingen av Milot efter att det tillfälliga boendet lagts ner.

Som nybliven förälder blev det en hel del promenader och det har slagit mig vilken perfekt rekreationsyta det skulle vara, som vi annars måste ta oss ut ur Ursvik för att göra. Jag har förstått att det finns planer på lekpark närmare stora vägen men jag har lite svårt att förstå varför man förlägger dem så nära trafiken och inte närmare skogen? Det är ju en stor anledning till varför vi flyttat hit, att vara nära naturen!

Då det saknas både idrottshall och framförallt ytor för spontanidrott i nya Ursvik är mina förslag följande:

• Gör om den tomma byggnaden vid Milot till ett idrottshus med lokaler för även kultur och fritidsaktiviter.

• Ta bort en del av asfalten runt byggnaden och anlägg en idrottsplan som kan bli skridskois på vintern.

• Bygg parkeringshus i stället för lekplatser. Separera vägar och parkeringsplatser från barnens lekytor. Låt barnen och alla familjer på detta sätt ha möjlighet att lätt hitta aktiviteter utomhus och att få möjlighet att njuta av naturen en bit ifrån vägens brus.

Madeleine