INSÄNT: ”Bygg inte bort just bollplanen”

Insändarskribenten vill bevara bollplanen vid Rönningevägen i Nytorp.
Insändarskribenten vill bevara bollplanen vid Rönningevägen i Nytorp.

Salems kommun planerar att bygga bort Nytorps enda allmänna bollplan för spontanidrott och placera ett flyktingboende på bollplanen.

Vi som skriver förstår att det finns behov av bostäder för flyktingar. Och vi förstår att varje kommun och kommundel kommer att behöva hjälpa till i den frågan.

Men vi förstår inte hur kommunen kan välja en befintlig bollplan som används dagligen som val av plats för att bygga ett flyktingboende på. Det måste ju finnas obebyggd kommunal mark där man inte tar bort något viktigt från områdets medborgare som är lämpligare?

Bollplanen vid Rönningevägen i Nytorp används dagligen av många barn, unga, vuxna för idrott och lek.

Här spelar småknattar fotboll eller bandy med föräldrarna på helgerna, här hänger äldre ungdomar och spelar fotboll på kvällarna (i stället för att hänga i centrum etcetera). Hit går äldre elever i Nytorpskolan dagligen på sina raster och gymnastikpass för att spela fotboll och basket. Här träffas hundägare och låter hundarna leka en stund. I intilliggande skogsparti leker barn från närområdet dagligen, och förskolor i området besöker varje vecka skogsområdet med sina yngsta barn. Denna yta, som används av så många i Nytorp, vill nu kommunen bygga bort.

Vi närboende ser hellre att kommunen försöker bevara de få ytor som finns för den här typen av blandat användande. Fritidsytor och ytor för spontanidrott är jätte­viktiga i ett område som är fullt av barn och unga, speciellt när det inte finns så mycket annat i närområdet. Dessutom borde kommunen främja öppna platser för lek och idrott där olika boendegrupper kan mötas – platser som kan skapa naturlig integration mellan de redan boende och möjliga inflyttande flyktingfamiljer och flyktingbarn till området.

Bevara barnens och ungdomarnas friluftsytor! Och rusta gärna upp bollplanen till en modern spontanidrottsplats likt den i Toredal!

Boende i Nytorp

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder – vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.