”Cykelsatsningen går ut över bilister”

cykel
Tyresö har fått en uppdaterad cykelplan.
Tyresös nya styre vill ta död på bilåkandet, skriver insändarskribenten Fredrik Bergkuist (M).

En viktig fråga under kommande mandatperiod blir hur trafiknätet ska utvecklas.

För oss moderater är huvudfrågan hur man skapar en hållbar kommun och samtidigt erbjuder god tillgänglighet oavsett trafikslag. Medan Tyresös nya vänsterstyre bara har en sak i kikaren – ta död på bilåkandet.

Det blev extra tydligt när en uppdaterad cykelplan nyligen antogs. Ambitionsnivån i denna är hög. Det är inget vi har problem med. Tvärtom är vi positiva till ökat cyklande och ett mer cykelvänligt samhälle.

Här saknas dock faktamässighet och rediga underlag

Däremot vänder vi oss kraftigt mot tillvägagångssättet. I planen identifieras tre vägsträckor som kommunen vill anlägga cykelbana längs med: Bränneribacken, Töresjövägen och Krusbodavägen.

Här saknas dock faktamässighet och rediga underlag. Till exempel har ingen analys gjorts för att säkerställa att investeringarna är ekonomiskt försvarbara. Det saknas också framkomlighetsutredningar för att förstå hur fler och bredare cykelbanor skulle påverka andra trafikslag, i synnerhet bilen.

Vi påpekade detta tidigt och begärde återremiss för att söka svar på dessa frågor – men det avslogs. Det är djupt beklagligt.

Besluten kan få mycket stor inverkan på framkomligheten

Besluten kan få mycket stor inverkan på framkomligheten i Tyresös gaturum. Bland annat kan vi stå inför en situation där exempelvis Bränneribacken helt riskerar att stängas av för fordonstrafik.

Det går också att starkt ifrågasätta om de sex miljoner kronor som varje år avsätts för att genomföra planen verkligen används optimalt. Att varje skattekrona används rätt är alltid angeläget. Men särskilt då kommunens ekonomi redan är hårt ansträngd.

Vid årsskiftet höjdes skatten med 45 öre, motsvarande tusentals kronor för en vanlig familj. Och så sent som för två månader sedan kom en prognos om att kommunen redan ligger nära 20 miljoner kronor minus för helåret. Det manar till eftertanke.

Varken miljön eller kommunens ekonomi tackar oss bara för att vi bygger cykelbanor – det ska byggas där det finns  behov.

Fredrik Bergkuist (M)