”Bygg en cykelväg mellan Vega och Länna”

Tobias Hammarberg (L) och Malin Danielsson (L).
Tobias Hammarberg (L) och Malin Danielsson (L).
De liberala kommunalråden i Huddinge och Haninge skriver att de två kommunerna borde flätas samman ytterligare.

Södra Stockholm växer så det knakar.

Huddinge och Haninge kommuner samlar nu tillsammans över 200 000 invånare.

För att sätta detta i perspektiv så är Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala de enda fyra kommunerna som samlar en större folkmängd.

Och även om Huddinge och Haninge är två separata kommuner är vi dagligen beroende av varandra.

Området är en viktig del i ett levande och växande Stockholm

Tobias Hammarberg (L) och Malin Danielson (L)

På en yta ungefär lika stor som Södermalm finns bland annat Länna industriområde och Länna market, den regionala stadskärnan Handen och Port 73.

Bostäder finns i både Länna, Vega och Handen och ytterligare bostäder byggs i den nya Vegastaden och utvecklingen av västra Länna.

Området är en viktig del i ett levande och växande Stockholm.

I höstas färdigställdes nya Trafikplats Vega på väg 73, något som inneburit ett stort lyft för tillgängligheten till området.

Den nya pendeltågsstationen som öppnar i april blir ytterligare ett lyft.

Men om vi ska bygga trivsamma samhällen krävs infrastruktur för alla transportslag.

I dag finns en väl utbyggd gång- och cykelväg i Huddinge kommun från Länna ända upp till Trångsund och vidare in i Stockholm.

Och i Haninge finns utmärkta vägar från Vega ner till Handen och vidare bort mot Jordbro.

Vi liberaler vill inte låta kommungränserna bli hinder i vardagen

Tobias Hammarberg (L) och Malin Danielson (L)

Men längs gamla Nynäsvägen finns en sträcka på cirka 600 meter mellan Länna och Vega som saknar gång- och cykelväg.

I stället är man hänvisad in på snåriga villagator i Vega. Det ökar så klart restiden.

Vi liberaler vill inte låta kommungränserna bli hinder i vardagen.

En ny gång- och cykelväg mellan Länna och Vega skulle både göra det lättare för Lännaborna att ta sig till Vega pendeltågsstation och för boende i Handen och Vega att ta sig till Länna och vidare mot stan.

Dessutom skulle det vara bra för områdets företagare när tillgängligheten till industri- och handelsområdena förbättras.

Det är något vi vill jobba tillsammans för att uppnå.

Malin Danielsson (L)
Kommunalråd Huddinge
Tobias Hammarberg (L)
Kommunalråd Haninge