”Dåliga svar, Saweståhl”

Södergården.
Södergården.
– De flesta, inklusive jag själv tycker det är bra att det byggs. Vad många dock vänder sig emot är att man smäller upp höghus dikt an mot småhusbebyggelsen vilket förstör för många fastighetsägare, skriver signaturen Maria.

Fredrik Saweståhl blandar hopplöst ihop äpplen och päron i sin så kallade förklaring till varför kommunen inte bryr sig om villaägare som bott i Tyresö länge. De flesta, inklusive jag själv tycker det är bra att det byggs. Vad många dock vänder sig emot är att man smäller upp höghus dikt an mot småhusbebyggelsen vilket förstör för många fastighetsägare. Här måste det finnas utrymme för förbättringar genom att till exempel bygga lägre mot befintlig bebyggelse!
Att hänvisa till att kommunen tackat nej till många byggbolag som velat exploatera ger jag heller inte mycket för.
Har Tyresö  genomfört någon som helst företagsgenomlysning av bolaget ”BoAktiv” som ska bygga vid Apelvägen? Företaget existerar nämligen bara på papperet i invecklade bolagskonstruktioner.

Maria

Svar på insändarna ”Balanserad tillväxt är viktig för Tyresö” och ”Ni borde skämmas” den 27 februari: